pic

Låt oss skapa något bra ihop!

NINA BERGSTRÖM
+46 73 042 20 56
ninab@konceptdesign.nu

SOFIE WALDEMAR
+46 73 702 47 55
sofie@konceptdesign.nu

AFFÄRSIDÈ

Vi ska erbjuda idéer och tjänster som har ett långsiktigt värde för våra kunder genom att leverera kommersiella helhetslösningar på ett kostnadseffektivt sätt