pic

Låt oss skapa något bra ihop!

NINA BERGSTRÖM
+46 73 042 20 56
ninab@konceptdesign.nu

SOFIE WALDEMAR
+46 73 702 47 55
sofie@konceptdesign.nu

Besök oss på
Stockholmsvägen 47, 182 78 STOCKSUND

AFFÄRSIDÈ

Vi ska erbjuda idéer och tjänster som har ett långsiktigt värde för våra kunder genom att leverera kommersiella helhetslösningar på ett kostnadseffektivt sätt